Ullbergstrofén 2013

Detaljer

26 apr - 28 apr

Göteborg, Göteborg

A:18 år och äldre, B:16-17år, C:14-15 år, D:13 år och yngre

Elit, B1

Ledare

Dokument


Föreningsresultat

Placering Namn Född Datum Tid