Simskola

Simskola är för barn från ca 4,5 års ålder till dess de kan simma 200 m med bra teknik. Att ha en bra benspark är livsnödvändig om man ska klara av en oförutsägbar olycka i vatten.

Att lära sig rätt från början är självklart det bästa sättet, och därför börjar vi träna simningen med dyna/korv, så vi lärare har möjlighet att kunna hjälpa till och att barnet "endast "då behöver tänka på själva tekniken.

Vi ser fram emot att få lära era barn att känna trygghet i vattnet, vattenvana och att simma. Viktigt att komma ihåg är att varje barn är unikt, jämför därför inte barnen med varandra. Att lära sig simma kan vara svårt för en del och lättare för andra.

Observera att det är vanligt att en elev går i samma "nivå" ett par /några terminer, tills dess att han/hon klarar målen.  Det kan bero på vattenrädsla, ålder, koordinationssvårigheter eller att eleven tyvärr missar flertalet lektioner under en termin.

Regelbunden träning/övningar ger resultat. Simningens ABC ligger till grund för alla vår planering. 

Vi följer Svenska Simförbundets utbildning. Simundervisningen hålls i både Karlskrona simhall och i Rödebybadet. Våra simlärare utbildas enligt SSF och vår målsättning är max 5 barn per simlärare.

Pris: 1200 SEK (12 lektioner á 40 min)
Erlagd medlemsavgift är ett krav för att få delta i våra verksamheter.