Babysim

För barn från 3 månader till 2 år

I babysim simmar föräldrar och barn tillsammans.

Från det att barnet är 3 månader upp till 2 år ålder kan de simma och upptäcka vattnet och dess unika egenskaper tillsammans.

Målsättningen i babysim är att barnet ska lära sig att självständigt hoppa ner i vattnet, komma under ytan, vända tillbaka in till kanten och greppa tag om denna samt att lära sig grunderna i simningens ABC.

Pris: 800 SEK (8 lektioner á 30 min)
Erlagd medlemsavgift är ett krav för att få delta i våra verksamheter.