Simningens ABC

Simkunnighet bygger på vattenvana. God vattenvana är grunden när man ska lära sig simma.
Vattenvana får man genom att regelbundet umgås med vatten och genom att träna på att utföra olika moment i vattnet.
För att simningen och vattenvanan ska utvecklas optimalt måste man ständigt träna på de 8 moment som ingår i simningens ABC.
Dessa utgör grunden i simningen och är viktiga oavsett nivå. Från babysim till motion-  eller elitsimning alla behöver ständigt träna på dessa moment.