KSS första hundra år

(utdrag ur Åke Mattissons bok Karlskrona Simsällskap 100 år, 1900-2000)

Nyttan av att kunna simma och dyka, nöjet av att kunna löga sig riskfritt i sjö och hav har varit aktuellt alla tider. Framförallt i en sjöstad som Karlskrona. I mitten av 1700-talet var simkunnandet i sjöförsvaret en fråga för riskdagen och i reglemente för kadettskolan år 1756 poängterades nödvändigheten av att kunna simma och från 1760 har sjöofficersskolan i örlogsstaden Karlskrona simundervisning på schemat Sveriges första simskola och i slutet på 1800-talet togs privata initiativ till badhus och simundervisning på flera håll i innerstaden. Mest känt var väl badhuset vid Landbron. Det revs 1887 då utfyllnadsarbeten gjort vattnet otjänligt. Var någonstans Sophie Elkman hade sin simskola för damer och barn, om vilken hon annonserar i tidningen sommaren 1896, vet vi inte, men då var det tydligen allmänt känt för platsen nämns ej i annonsen. Däremot vet vi med bestämdhet var någonstans den första simtävlingen i Karlskrona arrangerades: vid Västra Planteringsbryggan en sommardag 1896.

Dagen därpå, den 25 augusti 1900, bildades så Karlskrona Simsällskap. Styrelseledamoten i Carlskrona Idrottsförening (CIF), apotekaren Carl Blomqvist, stod fadder och hade som hjälp vid stadgeskrivandet Emil Lundberg, som bland annat varit med vid bildandet av SKK Stockholms Kappsimningsklubb 1895. Föreningens syfte blev att genomsamverkan söka på lämpligt sätt befrämja och utbreda simkonsten samt att därmed förena livräddning Rådman C:G: Ewerlöf (CG står för Carl Gotthard) blev vald till KSS förste ordförande och det kan antas att man skålade för den nya föreningen för det var på Frimurarekällaren mötet hade avhållits. Ett tjugotal personer antecknade sig som medlemmar. Dessa såg sedan till, enligt paragraf som följer, att medlemskåren blev större och större. Så här bestämdes nämligen: En hvar välfrejdad person, som af sällskapets ledamöter anmäles, eger utan afseende på ålder, kön eller yrke, att såsom medlem inträda i Sällskapet.

Perioden 1907 till 1923 inordnas, som simsektion, sällskapets verksamhet i Karlskrona Allmänna Idrottsförbund. Den 27 maj 1924 är KSS åter en fristående idrottsförening Egentligen tar KSS under dessa sjutton år paus. Men det gäller bara namnet. Simmarna, hopparna och ledarna fortsätter på den inslagna vägen med simskola, promotion, tävlingar och uppvisningar.

Verksamheter under sällskapets första halvsekel omfattar simskola, promotioner, tävlingar, (inte minst lagkapper på Karlskrona omkring liggande fjärdar) och uppvisningar.

Under andra hälften av sällskapets verksamhetstid tillkommer fler simidrottsgrenar babysim, konstsim, vattenpolo, handikappsimning etc.

Sällskapet har fostrat många framgångsrika simmare som blivit Blekinge Mästare, medaljörer och mästare vid SM, NM, EM, VM och OS.

Läs mera om sällskapets historia i Jubileumsskriften Karlskrona Simsällskap 100 år 1900 - 2000.