Simsportskommitté

Simsportskommitténs främsta uppgift är att fånga in tankar och feedback från tävlingssimmare och deras föräldrar för att diskutera och använda informationen för att utveckla klubben. Kommitténs huvuduppgift är att underlätta för Lina och Julius samt övriga tränare så att deras fokus kan ges till simmarna. Utmaningen för kommittén har under längre tid varit att få flera funktionärer. Genom att bli funktionär stödjer man klubben och sina barn för att kunna genomföra tävlingar på hemmaplan men utbildningen ger också kunskap i reglerna kring simning vilket är en tillgång i förmågan att kunna stötta barnet i deras väg mot tävlingsframgång och tävlingsförståelse. Utbildningen består av en endagars utbildning som brukar hållas antingen i Karlskrona eller Karlshamn. Funktionärsskapet kan sedan inrikta sig till antingen bedömningar vid simbassängen eller deltagande vid sekretariatet vilket är mer tekniskt inriktat.

 

En annan utmaning har varit att hitta en kanal där simmare och föräldrar kan höra av sig för att framföra sina tankar kring simträningar/simtävlingar. Detta är ett arbete som simsportskommittén fortsätter att arbeta med.

 

Har ni ett intresse för att öka/bibehålla möjligheten att genomföra tävlingar i Karlskrona är ni hjärtligt välkomna att höra av er till:

kss.funktionarer@gmail.com

 

Har ni tankar och funderingar kring simträningar/ simtävlingar så skickar gärna era tankar och funderingar till:

simsport@karlskronasimsallskap.se

 

Vi som i nuläget är med i simsportskommittén är:

 

  • Lina Kindlund – Verksamhetsansvarig Simsport
  • Niklas Gudmundsson – Ordförande och samordnare sekretariat
  • Mattias Tidstrand – Samordnare sekretariat
  • Karin Petersson – Funktionärssamordnare
  • Petra Linder – Funktionärssamordnare

 

Ni är hjärtligt välkomna att när som helst fånga vår uppmärksamhet så lyssnar vi gärna på vad ni har att framföra.

 

Häng med in i klubben och deltar som förälder och gör klubben lite rikare på idéer och möjligheter!! All hjälp är välkommen!

 

Simsportskommittén