Badvakt

Är Du intresserad att arbeta såsom badvakt? Kontakta då KSS kansli.

OBS Du måste vara utbildad badvakt för att kunna komma ifråga.