UGP 1

Detaljer

24 jan - 25 jan

Qpoolen, Hässleholm

16-18år, 15år, 14år, 13år och yngre.

A, B1, B2 och C

Information

Tävling för er som inte får eller kan åka på NUSS Äldre (14-20år).

Alla får simma.


Ledare

Sara Huslid

Sara Huslid


Dokument