Sim a Lund

Detaljer

25 nov - 26 nov

Högevallsbadet, Lund

13 och äldre

SumB/SumS/SumG/AG

Information

Ej Sum-Sim Riks kvalade eller JSM/SM kvalade


Ledare

Julius Kruger

Julius Kruger

Verksamhetsansvarig Simsport

Dokument