UGP Kalmar

Detaljer

25 jan - 26 jan

Äventyrsbadet, Kalmar

Alla

Mästerskapsgruppen, Sum-Sim 1 & 2, Simiaden 1

Ledare

Julius Kruger

Julius Kruger

Verksamhetsansvarig Simsport

Dokument