Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte

11 DEC 2018 21:08
Välkommen till KSS årsmöte Datum: 2019-03-06 Plats: Dockside, Karlskrona Tid: 18.30 mingel och förtäring (vi bjuder på smörgåstårta); årsmötet startar kl. 19.00
  • Uppdaterad: 11 DEC 2018 21:08

Dagordning
1 Fastställande av röstlängd för mötet
2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3 Fastställande av föredragningslista
4 Val av ordförande och sekreterare för mötet
5 Val av protokolljusterare och rösträknare
6 A) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
6 B) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultatberäkning) för det senaste räkenskapsåret
7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9 Fastställande av medlemsavgifter 2020
10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2019
11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
12 Fastställande av antal ledamöter och suppleanter
13 Val av:
A) Sällskapets ordförande för en tid av 1 år
B) Tre ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
C) Suppleant/er i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
D) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år
E) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år
F) Ordförande och ledamöter till sektionsstyrelser
G) Beslut om val till Skåne Simförbund (och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
H) Ett ungdomsombud för en tid av 1 år
14 Övriga frågor 

Från och med måndagen den 25/2 finns årsmöteshandlingarna tillgängliga för
KSS-medlemmar på kansliet.


Vid årsmötet kommer förslag om reviderade stadgar att avhandlas under punkt 11.

Förslag till reviderade stadgar finns tillgängliga på kansliet från och med måndagen den 25/2.


Välkommen
                      Styrelsen, Karlskrona simsällskap

Skribent: Matz Palm
Epost: This is a mailto link

KSS Logo

Nationell Idrottsutbildning

Simning och utbildning i harmoni

Karlskrona Simsällskap är stolta att tillsammans med Karlskrona kommunala gymnasier kunna erbjuda möjlighet till NIU.

Läs mer om hur det fungerar. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

th_flag_english Information in English

 

 Antal besök sedan 2017-04-18: 

website counter widget

Postadress:
Karlskrona SS
Nya Skeppsbrogatan 7-9
37133 Karlskrona

Besöksadress:
Nya Skeppsbrogatan 7-9
37133 Karlskrona

Kontakt:
Tel: 045580334, 912
E-post: This is a mailto link